HERALDISCHE WERKEN VAN - TRAVAUX HERALDIQUES DE
JEAN-MARIE VAN DEN EECKHOUT (AIH)

De bedoeling is een aantal heraldische werken, vooral Middeleeuwse wapenboeken, via deze website ter consultatie aan te bieden aan heraldici.
Zo u in de Bibliografie een kleine afbeelding van de voorpagina van het werk vindt, is dit werk rechtstreeks te raadplegen met een klik op het webadres.

Een separate zoekfunctie verwijst eveneens naar het werk of artikel waar u een familienaam of wapenbeschrijving kan terugvinden.
L’intention de ce site est de présenter aux héraldistes quelques ouvrages, surtout des armoriaux médiévaux.
Dans la bibliographie, l’ouvrage consultable est représenté par sa page de garde.
Il suffit alors de cliquer sur le lien.

Une fonction de recherche séparée vous permet de trouver dans quels ouvrages le nom de famille ou l’écusson sont présents.